We zien vaak de term "Scrum" in vacatures voorbijkomen, maar wat is Scrum precies en waarom is het zo populair? Deze blogpost gaat dieper in op de Scrum-techniek. Hoe werkt het, waar komt het vandaan en wat zijn de voordelen? Wij van Multiplied leggen het je graag uit!

IN HET KORT: DIT IS SCRUM! 

Simpel gezegd, Scrum kan worden gezien als een manier van werken of te wel een werkmethodiek. Dit is een manier voor een zelforganiserend interdisciplinair ontwikkelteam om op basis van een korte cyclus (sprint) gefaseerd te werken aan een concreet tussenproduct en uiteindelijk een eindproduct. Juist deze tussenproducten maken het proces uniek. Na een sprint (1-4 weken) krijgt de klant/eindgebruiker de mogelijkheid om het tussenproduct te zien en feedback te geven. Op basis van deze inschatting gaat het goed geïnformeerde team op weg naar de volgende sprint, het volgende tussenproduct. Elke sprint bestaat uit een vaste bijeenkomst, ook wel een 'event' genoemd. Deze geven het proces structuur. Dit voorbeeld is een pre-sprint sprintplan met gestelde doelen. Daarna volgt de dagelijkse stand-up. Hier bespreekt het team de voortgang en obstakels gedurende ongeveer 15 minuten per dag. De review volgt dan wanneer het tussenproduct aan stakeholders wordt gepresenteerd en na de sprint wordt geëvalueerd. Klanten wachten doorgaans lang op de eerste release of het eindproduct, maar met Scrum wordt in korte tijd een werkend product opgezet. Daarna wordt het verder ontwikkeld, verbeterd en uitgebreid. Je kunt je dus voorstellen dat dit een zeer effectieve manier van werken is voor. 

WE GAAN EVEN TERUG IN DE TIJD...

Scrum is niet zo oud, maar waar het echt vandaan komt, laten we daarvoor de geschiedenis in duiken. Jeff Sutherland en Ken Schwabers vonden begin jaren negentig de Scrum-methode uit. Op de Oopsla-conferentie in Texas maakten ze bekend hoe de Scrum methode hen de afgelopen jaren  heeft geholpen. Omdat zij zelf van een IT-expert kwamen, was de methodiek vooral een praktische methode voor softwareontwikkeling. Sindsdien hebben andere industrieën Scrum geadopteerd. 

Het is ook goed om de oorsprong van het woord "Scrum" te kennen. Managementmasters Takeuchi en Nonaka publiceerden in 1986 een autobiografie over rugbysporten. In hun artikel word het belang van teamwork sterk benadrukt. Volgens hun onderzoek stellen teams en kleine zelforganiserende groepen bij het ontwikkelen van nieuwe of complexe producten kortere termijn doelen voor een optimaal resultaat. Dit verhoogt de motivatie, structuur en worden risico’s beperkt. De belangrijkste pijlers zijn transparantie, beheer en modificatie. Dit is precies waar de huidige Scrum-methodiek voor staat.

SCRUM (RUGBY)

Een scrum ( afkorting van scrummage ) is een methode om het spel in rugbyvoetbal te hervatten waarbij spelers sterk als een team dicht bij elkaar staan met hun hoofd naar beneden inpakken en proberen balbezit te krijgen. Afhankelijk van of het in rugby union of rugby league is , wordt de scrum gebruikt na een onbedoelde overtreding of als de bal uit het spel is. Scrums komen vaker voor, en zijn nu van groter belang in rugby als zowel op het werk. 

ZO ZIET HET SCRUM-TEAM ERUIT
 
In een scrum team werken ze in een interdisciplinair en zelf organiserend team. Dergelijke Scrum-teams bestaan uit ontwikkelteams, ook wel executive Developers genoemd. Ze kunnen 80% van het eindproduct produceren. Ten tweede is er een Product Owner die nauw verbonden is met de klant en de grootste verantwoordelijkheid heeft voor het product. Hij of zij stelt prioriteiten en neemt waar nodig beslissingen. Dit is een belangrijke schakel aangezien Product Owners in contact staan met alle stakeholders. Hebben deze stakeholders wensen? Dan vertaalt de Product Owner deze naar actiepunten. En tot slot is er natuurlijk een Scrum Master. De Scrum Master kan worden gezien als een soort coach in het ontwikkelteam. Hij of zij bewaakt het proces, houdt het overzicht en zorgt voor het juiste tempo en reflectiemomenten.

5 VOORDELEN VAN WERKEN MET SCRUM

1. Actieve teams

Werken met Scrum is werken in een multidisciplinair, zelforganiserend team. Iedereen is actief betrokken bij het plannen, verdelen van taken en het identificeren van obstakels. Scrum helpt om de balans te raken tussen plannen en productiviteit. Doordat het team dit zelf doet is het veel meer betrokken bij de werkzaamheden.

2. Flexibiliteit

Bij Scrum is toegevoegde waarde belangrijker dat het uitvoeren van een plan. Scrum helpt om een flexibel plan te maken. Het plan bevat genoeg ruimte voor belangrijke zaken die tussendoor komen. Scrum wat is dat? Altijd flexibel blijven.

3. Korte tijd, werkend product

Het resultaat van een Scrum sprint is een verbetering aan een product of dienst die potentieel de markt op kan. Niet maandenlang wachten op een release of nieuwe versie, maar snel beschikken over de oplossing die je nodig hebt.

4. Inzichtelijke voortgang

Bij Scrum werken draait het om het behalen van concrete doelen. De doelen worden per sprint gezamenlijk vastgesteld. Het Scrum team bespreekt dagelijks de werkzaamheden, de stand van zaken en kiest het beste actieplan om het eerstvolgende doel te bereiken. Klanten en stakeholders weten zo altijd waar ze aan toe zijn.

5. Niet onnodig ontwikkelen

Met Scrum werken ontwikkel je alleen dat wat echt waarde toevoegt. De kans op een groot project dat nooit in gebruik genomen kan worden is hierdoor bijna nihil. Wat waardevol is? Daar krijg je steeds meer grip op gedurende de ontwikkeling. Bij Scrum leer je namelijk heel snel van je eindgebruikers. Uiteindelijk leidt het ertoe dat het eindresultaat een product is dat verwachtingen van de klant overstijgt.

WERKEN IN SCRUM, JA OF NEE?

Wat zijn de specifieke voordelen van Scrum? Allereerst teamproductiviteit. Iedereen is betrokken bij planning, taakverdeling, probleemsignalering en verdere ontwikkeling. Daarom is er een balans tussen planning en goed actief bezig zijn belangrijk. Daarnaast bevat deze methode altijd voldoende ruimte voor belangrijke zaken die tussendoor gedaan moeten worden, zonder het plan te wijzigen. Sprint zorgt ervoor dat klanten geen maanden op een release hoeven te wachten, maar dat er tussenproducten met constante verbeteringen zijn. Met andere woorden, u heeft een product dat in korte tijd goed werkt. Door specifieke doelen te bereiken en op te staan, weet iedereen altijd waar hij of zij aan toe is. Ook Leer je zo ondertussen van je eindgebruikers waardoor je zo efficiënt mogelijk te werk kan gaan. Al met al vergroot het de wendbaarheid en wordt het eenvoudiger om de behoeften van klanten, doelgroepen en eindgebruikers te voldoen. 

Scrum is echt gericht op "dingen voor elkaar krijgen". In een project waar je veel moet nadenken, kan het bijvoorbeeld te snel gaan. Ook is het belangrijk om snelle en concrete beslissingen te nemen. Een soepel klantcontact en actieve Product Owners zijn dan ook voorwaarden voor een succesvol project.

Terug naar overzicht