De meeste mensen hebben geen idee wat een collega verdient. En om scheve gezichten en gevoelens van schaamte te vermijden zwijgen we meestal over ons loonstrookje. Maar werknemers van Semco, de machinefabriek uit Brazilië, weten ze exact wat hun collega’s vangen. Praten of toch niet?

JE GAAT MET EEN KALKOEN TOCH NIET OVER KERST PRATEN?

 

 

 

 

 


 

Vandaag las ik een slogan over het niet praten met kalkoenen over Kerstmis. Met andere woorden; je praat toch ook niet met je collega's over je salaris, bonussen, extra’s etc.? Er zijn veel bedrijven en organisaties waar men niet met elkaar over het salaris praat, maar er zijn er ook vele die dat wel doen. Steeds meer klanten worden beïnvloed door de beroemde Braziliaanse manier van denken van de gouden ondernemer Ricardo Semler.

Aan het begin van zijn carrière nam Ricardo de machinefabriek Semco over van zijn vader. Ricardo wist dat het bedrijf dat op het randje van faillissement stond, maar heeft het bedrijf toch naar een jaaromzet van meer dan 300 miljoen euro weten te brengen. Ricardo raakte voor deze geweldige omzet een tijdje overspannen er lag veel druk op hem.  Dit moet anders, dacht hij. Hij gaf zijn medewerkers veel vrijheid, zijn personeel mocht haar/zijn eigen salaris bepalen.. Geweldig! En naast andere wijzigingen als deze in de koers destijds heeft het zijn uitwerking gehad! Bij Developers en IT-specialisten vandaag de dag is het altijd lastig voor ze om openheid te geven over het salaris, want ze zijn vaak van mening dat ze beter zijn dan de nieuweling met 5 jaar werkervaring of de lead developer die er al jaren zit. Om scheve gezichten en gevoelens van schaamte te vermijden zwijgen we meestal over ons loonstrookje. Toch kan praten over geld met collega's veel opleveren. Bijv. door een betere onderhandelingspositie en een kleinere loonkloof te creëren.

Belangrijk punt: met collega’s praten over geld mag! De Wet bescherming persoonsgegevens staat echter niet toe dat salarissen worden gepubliceerd. Het is in het belang van de medewerkers. Wawoe: "De AVG staat niet toe dat je gegevens in je personeelsdossiers deelt met anderen."

Terug naar overzicht