Werkgeluk is meer dan plezier hebben in het werk wat je doet. Werkgeluk is werk waar je voldoening uithaalt, geprikkeld wordt, waar je enthousiast van wordt en door wordt gemotiveerd. Dit geluk ligt deels bij jezelf, maar een groot deel ligt in de handen van de organisatie, de manager en het team waar je in werkt.

Hieronder 8 feitjes:

1. Betrokkenheid = werkgeluk

Nederlanders zijn de minst betrokken werknemers van West-Europa. Wij, Nederlanders, zijn dol op klagen. En dat zie je ook terug in het aantal betrokken werknemers binnen Nederland. We staan, samen met Frankrijk, helemaal onderaan de lijst. Uit onderzoek blijkt dat betrokken medewerkers beter presteren. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat managers voor 70% verantwoordelijk zijn voor deze betrokkenheid. Betrokken medewerkers onderscheiden zich vanwege de extra inspanningen die zij continu bereid zijn om te leveren. Net wat harder of verder lopen en werken met passie. Ondanks dat zijn betrokken medewerkers zeldzaam. Slechts 13% van de werkende wereldbevolking is betrokken. De meeste mensen gaan dus met tegenzin naar het werk.

2. We zijn wel tevreden!
76% van de Nederlandse werknemers is tevreden over zijn/haar werk. Ondanks dat Nederlanders de minst betrokken werknemers van West-Europa zijn, zijn we wel het meest tevreden over ons werk. Werkgeluk kan ontstaan door veel verschillende aspecten. Echter wijst onderzoek van Deloitte uit dat onderstaande vijf elementen het meeste invloed uitoefenen op het werkgeluk van medewerkers:

  • Betekenisvol werk
  • Ondersteunend management
  • Fantastische werkomgeving
  • De kans om te groeien
  • Vertrouwen in leiderschap

3. De belangrijkste elementen van werkgeluk
Betekenisvol werk, ondersteunend management, een fantastische werkomgeving, de kans om te groeien en vertrouwen in leiderschap zijn de 5 belangrijkste elementen die invloed uitoefenen op het werkgeluk van medewerker. Functies moeten zinvol zijn en het is daarbij echt belangrijk dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. En dat is echt niet makkelijk. Vooral door de toetreding van technologie wordt dit een steeds grotere opgave. Ondanks dit, blijkt het dat medewerkers én organisaties groeien wanneer medewerkers meer autonomie en beslissingsbevoegdheid krijgen. Laat ze bijvoorbeeld werken in kleine teams, daardoor voelen zij meer verantwoordelijkheid. Ze nemen sneller beslissingen en kunnen elkaar beter helpen. Voor het ontwikkelen van leiderschap is het management belangrijk. Een ander element dat hierbij hoort is de behoefte aan continue erkenning. Organisaties met een beloningssysteem voor medewerkers zijn vaker succesvol dan bedrijven zonder een beloningssysteem. Er zijn zelfs onderzoeken die bewijzen dat wanneer je bijvoorbeeld iemand bedankt, je oxytocine vrijmaakt. Dit is een hormoon dat mensen meer ontspannen en gelukkiger maakt. De kans om te groeien is iets wat de komende jaren steeds belangrijker wordt. Heeft een medewerker niet het gevoel optimaal te kunnen groeien? Dan zal hij/zij snel op zoek gaan naar iets anders. Leermogelijkheden, professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling zijn een van de belangrijkste factoren voor de tevredenheid van medewerkers. Voor een organisatie is het belangrijk dat alle medewerkers duidelijk voor ogen hebben wat de visie, missie en doelstellingen zijn, daar achter staan en ook naar handelen. Door grote en inspirerende doelstelling die verder gaan dan alleen financiën raken mensen gepassioneerd en betrokken. Daarnaast is transparantie uiterst belangrijk. Door de komst van technologie zijn we gewend aan transparantie.

4. Feedback = key voor werkgeluk
Kritische, constructieve, continue feedback kan enorm bijdragen aan werkgeluk. Medewerkers die regelmatig feedback krijgen zijn drie keer meer betrokken dan medewerkers die geen feedback krijgen. En zoals we eerder zeiden: meer betrokkenheid is meer werkgeluk.

5. Doelen bereiken!
De meest (werk)gelukkige mensen behalen 30% eerder hun doelen. Uit onderzoek blijkt dat geluk leidt tot 12% meer productiviteit. En als medewerker meer productief zijn, zullen zij eerder hun doelen bereiken. Daarentegen staat dat werknemers die niet gelukkig zijn 10% minder productief zijn. Maar om doelen te behalen moeten er eerst doelen gesteld worden. Als mensen streven we namelijk naar succes. We willen een verschil maken en gelukkig zijn. Maar om succes te willen hebben moeten we weten waar we heen willen. Ambitieuze doelen zorgen ervoor dat je ze wil bereiken. 

6. Mannen versus de vrouwen
Mannen geven vaker de voorkeur aan praktische factoren van een baan (zoals salaris, uitdaging in het werk en voldoende verlofdagen). Voor vrouwen zijn sociale aspecten (zoals sfeer, plezier en een goede samenwerking) belangrijker.

7. Leren en ontwikkelen!
62% van de jonge generatie (tot 40 jaar) vindt opleidingsmogelijkheden erg belangrijk. We willen maar al te graag het gevoel hebben dat we vooruitgaan in onze ontwikkeling. Het liefst zijn we morgen nog beter dan vandaag. Het geeft ons dan ook een gevoel van geluk wanneer we hier de kans voor krijgen. Wanneer we het gevoel hebben dat we in een organisatie werken waar we geen ruimte hebben om te groeien, dan zullen we onze interesse verliezen en ons gaan vervelen. Groeien hoeft zeker niet altijd te zijn in de vorm van promotie.
Het kan ook groeien in de breedte, dus je bijvoorbeeld specialiseren in een bepaald vakgebied.

8. We LOVE koffie!
Nederlandse werknemers hebben liever goede koffie (24%) dan een auto van de zaak (19%). 
De statistieken laten zien dat de gemiddelde persoon veel werkuren maakt. Nederland kent 13 miljoen werkende volwassen, waarvan ruim 5 miljoen fulltimers. In een jaar zitten voor de fulltimer ongeveer 227 werkdagen, oftewel 1816 uren. Wat betekent dat als jij tot bijvoorbeeld jouw 70e jaar werkt, je ongeveer 91.000 uren werkt (totdat jouw lichaam het opgeeft, of het werken zat bent)! Wat wil jij?

Terug naar overzicht